ประเภท : งานวิจัยในชั้นเรียน
  • นักเรียนนักศึกษาท่านใดสนใจสมัครเรียนสาขาระบบสารสนเทศ สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ นักเรียนนักศึกษาท่านใดสนใจสมัครเรียนสาขาระบบสารสนเทศ สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้[อ่าน : 408 ครั้ง]

ข้อมูล : งานวิจัยในชั้นเรียน

ช่างยนต์ มี งานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 1
ช่างกลโรงงาน มี งานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 2
ช่างเชื่อมโลหะ มี งานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 1
ไฟฟ้ากำลัง มี งานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 10
อิเล็กทรอนิกส์ มี งานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 12
ก่อสร้าง มี งานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 3
บัญชี มี งานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 5
คอมพิวเตอร์ มี งานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 3
การโรงแรม มี งานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 0
เทคนิคพื้นฐาน มี งานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 1
สามัญสัมพันธ์ มี งานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 5
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ มี งานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมด 0

มี งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด 44