ประเภท : บริการวิชาการ วิชาชีพ
dass

asdsadsadsa [อ่าน : 476 ครั้ง]

ข้อมูล : บริการวิชาการ วิชาชีพ

ช่างยนต์ มี บริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 5
ช่างกลโรงงาน มี บริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 0
ช่างเชื่อมโลหะ มี บริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 0
ไฟฟ้ากำลัง มี บริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 3
อิเล็กทรอนิกส์ มี บริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 5
ก่อสร้าง มี บริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 0
บัญชี มี บริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 0
คอมพิวเตอร์ มี บริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 1
การโรงแรม มี บริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 0
เทคนิคพื้นฐาน มี บริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 0
สามัญสัมพันธ์ มี บริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ มี บริการวิชาการ วิชาชีพ ทั้งหมด 0

มี บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด 15