ประเภท : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
  • ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 2563 ตำแหน่ง ครูจ้างแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง[อ่าน : 147 ครั้ง]
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ [อ่าน : 121 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ สมรรถนะ พนักงานราชการ รายชื่อผู้ผ่านการสอบ สมรรถนะ[อ่าน : 195 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ[อ่าน : 151 ครั้ง]

ข้อมูล : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ช่างยนต์ มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 4
ช่างกลโรงงาน มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 0
ช่างเชื่อมโลหะ มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 0
ไฟฟ้ากำลัง มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 9
อิเล็กทรอนิกส์ มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 4
ก่อสร้าง มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 0
บัญชี มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 4
คอมพิวเตอร์ มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 1
การโรงแรม มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 3
เทคนิคพื้นฐาน มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 0
สามัญสัมพันธ์ มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 3
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 0

มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยทั้งหมด 33