ประเภท : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
 • ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ ๒ สำหรับ (สถานประกอบการ บริษัทฯ ห้างร้าน และบุคคลทั่วไป)[อ่าน : 17 ครั้ง]
 • คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2564 เครื่องทดสอบแรงกดคอนกรีต ขนาด 2,000 กิโลนิวตัน ครุภัณฑ์ 2564[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2564 ชุดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ 2564[อ่าน : 15 ครั้ง]
 • ยกเลิกประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ชุดเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด[อ่าน : 38 ครั้ง]
 • ยกเลิกประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เครื่องทดสอบแรงกดคอนกรีต ขนาด ๒,๐๐๐ กิโลนิวตัน[อ่าน : 27 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถรรนะ ประเมินสมถรรนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ[อ่าน : 60 ครั้ง]
 • ขยายระยะเวลาในการประชาพิจารณ์รายละเอียด (สถานประกอบการณ์) ประชาพิจารณ์รายละเอียด (สถานประกอบการณ์)[อ่าน : 36 ครั้ง]
 • ขยายระยะเวลาในการประชาพิจารณ์รายละเอียด (ผอ.สถานศึกษาทุกแห่ง) ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ผอ.สถานศึกษาทุกแห่ง)[อ่าน : 23 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนังงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู พนังงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู[อ่าน : 49 ครั้ง]
 • ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ [อ่าน : 33 ครั้ง]
 • คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบแรงกดคอนกรีต ขนาด 2,000 กิโลนิวตัน เครื่องทดสอบแรงกดคอนกรีต ขนาด 2,000 กิโลนิวตัน[อ่าน : 32 ครั้ง]
 • คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ชุดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 63[อ่าน : 24 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ [อ่าน : 169 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ สมรรถนะ พนักงานราชการ รายชื่อผู้ผ่านการสอบ สมรรถนะ[อ่าน : 239 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ[อ่าน : 206 ครั้ง]

ข้อมูล : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ช่างยนต์ มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 4
ช่างกลโรงงาน มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 0
ช่างเชื่อมโลหะ มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 0
ไฟฟ้ากำลัง มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 9
อิเล็กทรอนิกส์ มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 4
ก่อสร้าง มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 0
บัญชี มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 4
คอมพิวเตอร์ มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 1
การโรงแรม มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 3
เทคนิคพื้นฐาน มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 0
สามัญสัมพันธ์ มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 3
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 0
งานศูนย์ข้อมูล มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 15
งานพัสดุ มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 0
งานประชาสัมพันธ์ มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทั้งหมด 2

มี ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยทั้งหมด 67