ปรัชญา

ปรัชญา วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

 เรียนดี  วินัยเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคมพัฒนา