นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาการโรงแรม ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาการโรงแรมทั้งหมด

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภูต้อนรับคณะท่านนายกรัฐมนตรี ในวั... [อ่าน : 243 ครั้ง]

แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา2560 [อ่าน : 238 ครั้ง]

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา2560 [อ่าน : 202 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งหมด

โครงการศึกษาดูงาน แผนกวิชาการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 246 ครั้ง]

โครงการมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีการศึกษา2560 ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมดีรัศมี และ... [อ่าน : 211 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับวิชาชีพบาร์เทนเดอร์และการบริการ ประจำปีการศึกษา2560 [อ่าน : 205 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด