ข่าวรับสมัครนักเรียนนักเรียนนักศึกษา ดู ข่าวรับสมัครนักเรียนนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด
รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับดับประริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ [อ่าน : 254 ครั้ง]

รับสมัครนักเรียนระดับ ปวช. แล...

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีใจรักในสารอาชีพ เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. [อ่าน : 262 ครั้ง]

น้องๆที่จบ ป.6 ผู้มีใจรักในสา...

รับสมัครนักเรียน ผู้จบ ป.6 เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ป.ต.อ.) [อ่าน : 298 ครั้ง]

ข่าวในจังหวัดหนองบัวลำภู ดู ข่าวในจังหวัดหนองบัวลำภูทั้งหมด
ร่วมต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี พล...

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุท... [อ่าน : 239 ครั้ง]

ฮักหลาย @หนองบัวลำภู

เพลงฮักหลาย หนองบัวลำภู จัดทำขึ้นเพื่ออยากให้ทุกคนรู้จักจังหวัดหนอบัวลำภูมากขึ้น [อ่าน : 217 ครั้ง]

กิจกรรมในกรมอาชีวะ ดู กิจกรรมในกรมอาชีวะทั้งหมด
อาชีวะประกาศสุดยอดสิ่งประดิษฐ์...

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานประทานโล่รางวัล แก่ผู้... [อ่าน : 252 ครั้ง]

อาชีวะจับมือพันธมิตรรุกปั้นเด...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด... [อ่าน : 200 ครั้ง]