ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ดู ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯทั้งหมด
การแทรกวิดีโอ

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู [อ่าน : 164 ครั้ง]

ปรัชญาวิทยาลัยฯ ดู ปรัชญาวิทยาลัยฯทั้งหมด
เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม...

เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคมพัฒนา [อ่าน : 138 ครั้ง]

เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ดู เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561ทั้งหมด
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูเปิดร...

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 360 ครั้ง]