ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ดู ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯทั้งหมด
การแทรกวิดีโอ

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู [อ่าน : 247 ครั้ง]

กิจกรรมวิทยาลัย ดู กิจกรรมวิทยาลัยทั้งหมด
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูเปิดร...

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 538 ครั้ง]

ปรัชญาวิทยาลัยฯ ดู ปรัชญาวิทยาลัยฯทั้งหมด
เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม...

เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคมพัฒนา [อ่าน : 227 ครั้ง]