ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ดู ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยทั้งหมด
 • ประกาศ เรื่องผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 การสอบคัดเลือกพนักงานงานราชการ ตำแหน่งครู ประกาศ เรื่องผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 การสอบคัดเลือกพนักงานงานราชการ ตำแหน่งครู [อ่าน : 19 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถรรนะ ประเมินสมถรรนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ[อ่าน : 28 ครั้ง]
 • ขยายระยะเวลาในการประชาพิจารณ์รายละเอียด (สถานประกอบการณ์) ประชาพิจารณ์รายละเอียด (สถานประกอบการณ์)[อ่าน : 17 ครั้ง]
 • ขยายระยะเวลาในการประชาพิจารณ์รายละเอียด (ผอ.สถานศึกษาทุกแห่ง) ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ผอ.สถานศึกษาทุกแห่ง)[อ่าน : 8 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนังงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู พนังงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู[อ่าน : 25 ครั้ง]
 • ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ [อ่าน : 17 ครั้ง]
 • คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบแรงกดคอนกรีต ขนาด 2,000 กิโลนิวตัน เครื่องทดสอบแรงกดคอนกรีต ขนาด 2,000 กิโลนิวตัน[อ่าน : 13 ครั้ง]
 • คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ชุดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 63[อ่าน : 9 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ [อ่าน : 155 ครั้ง]
 • การแข่งขันทักษะการโปรแกรมควบคุมไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรล รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับชาติ การแข่งขันทักษะการโปรแกรมควบคุมไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรล รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับชาติ[อ่าน : 92 ครั้ง]
 • การแข่งขันระบบควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 ชิงถ้วนพระราชทาน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเท... การแข่งขันระบบควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 ชิงถ้วนพระราชทาน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ[อ่าน : 100 ครั้ง]
 • การแข่งขันทักษะการโปรแกรมควบคุมไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรล ได้รับรางวัลอันดับที่ ๓ ระดับเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี[อ่าน : 98 ครั้ง]
 • ตัวอย่างโครงการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ทุกชั้นปี ตัวอย่างโครงการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ทุกชั้นปี[อ่าน : 90 ครั้ง]
 • แผนการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ปี 2563 แผนรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563[อ่าน : 176 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ สมรรถนะ พนักงานราชการ รายชื่อผู้ผ่านการสอบ สมรรถนะ[อ่าน : 223 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ[อ่าน : 192 ครั้ง]
 • การแข่งขันหุ่นยนต์ทำภาระกิจพิชิตรางวัลครั้งที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ทำภาระกิจพิชิตรางวัลครั้งที่ 1[อ่าน : 176 ครั้ง]
 • เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)[อ่าน : 212 ครั้ง]
 • การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประเภท หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Automation system Robot ชิงถ้วยพ... การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประเภท หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Automation system Robot ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ลำดับที่ 10 ระดับชาติ[อ่าน : 190 ครั้ง]
 • สนามขับขี่ใหม่ (ช่างยนต์ยุคใหม่มีใบขับขี่) ช่างยนต์ยุคใหม่มีใบขับขี่[อ่าน : 177 ครั้ง]
กิจกรรมวิทยาลัย ดู กิจกรรมวิทยาลัยทั้งหมด
โครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึ...

ศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ณ บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน) [อ่าน : 123 ครั้ง]

ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2561

ศึกษาดูงาน ศูนย์บริการลูกค้าจังหวัดอุดรธานี บริษัท ทีโอที (มหาชน) จำกัด [อ่าน : 291 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหร...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับวิชาชีพบาร์เทนเดอร์และการบริการ ประจำปีการศึกษา2560 [อ่าน : 194 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
อบรมกล้องวงจรปิดแก่ผู้สูงวัยแล...

อบรมกล้องวงจรปิดแก่ผู้สูงวัยและกลุ่มวัยแรงงาน [อ่าน : 208 ครั้ง]

ฝึกอบรมวิชาชีพบูรณาการยกระดับค...

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี [อ่าน : 248 ครั้ง]

แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการ...

โครนเพื่อการศึกษา [อ่าน : 331 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
สมองกลบอกเวลาด้วยเสียงพูด

สมองกลบอกเวลาด้วยเสียงพูด [อ่าน : 229 ครั้ง]

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ [อ่าน : 222 ครั้ง]

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ร...

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประเภท หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Automation system Robot [อ่าน : 180 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
 • การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวงจรนับ ในรายวิชาดิจิตอลเทคนิค การวิจัยในชั้นเรียน[อ่าน : 126 ครั้ง]
 • การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวงจรขยายย่านการวัด ในรายวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี... การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวงจรขยายย่านการวัด ในรายวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอ[อ่าน : 173 ครั้ง]
 • การแก้ปัญหานักเรียนไม่เก็บอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นระเบียบ วิจัยในชั้นเรียนช่างไฟฟ้า 2/2561[อ่าน : 164 ครั้ง]
 • เรื่อง การแก้ไขพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2/1 (ม6) วิชาช่างยนต์ วิชางานไฟฟ้าและอิเ... เรื่อง การแก้ไขพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2/1 (ม6) วิชาช่างยนต์ วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้ปกครอง นายกฤษฎา พลบูรณ์[อ่าน : 381 ครั้ง]
 • การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย วิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ชั้น ปวส. 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิก... การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย วิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ชั้น ปวส. 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์โดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ[อ่าน : 193 ครั้ง]
 • การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย วิชาเขียนวงจรดิจิตอล ชั้น วงจรดิจิตอล. 1 กลุ่ม 1 แผนกช่างอิ... การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย วิชาเขียนวงจรดิจิตอล ชั้น วงจรดิจิตอล. 1 กลุ่ม 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์โดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ[อ่าน : 213 ครั้ง]
 • การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย วิชาเขียนออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ชั้น ปวส. 1 กลุ่ม 1 แผนกช่... การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย วิชาเขียนออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ชั้น ปวส. 1 กลุ่ม 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์โดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ[อ่าน : 172 ครั้ง]
 • การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสร้างแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง5 โวลท์ ในรายวิชาเขียนแบ... การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสร้างแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง5 โวลท์ ในรายวิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น ปวช.1[อ่าน : 210 ครั้ง]
 • การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง5 โวลท์ 9 โวลท์ และ 17 โวล... การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง5 โวลท์ 9 โวลท์ และ 17 โวลท์ ในรายวิชา หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม นักเรียนชั้น ปวช1 [อ่าน : 179 ครั้ง]
 • เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้โวล์ตมิเตอร์ โดยเพื่อนสอนเพื่อน สฟ1 2-60 วิจัยในชั้นเรียนช่างไฟฟ้า 2/2560[อ่าน : 431 ครั้ง]