ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ดู ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยทั้งหมด
 • ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 2563 ตำแหน่ง ครูจ้างแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง[อ่าน : 155 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ [อ่าน : 134 ครั้ง]
 • การแข่งขันทักษะการโปรแกรมควบคุมไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรล รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับชาติ การแข่งขันทักษะการโปรแกรมควบคุมไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรล รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับชาติ[อ่าน : 80 ครั้ง]
 • การแข่งขันระบบควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 ชิงถ้วนพระราชทาน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเท... การแข่งขันระบบควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 ชิงถ้วนพระราชทาน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ[อ่าน : 83 ครั้ง]
 • การแข่งขันทักษะการโปรแกรมควบคุมไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรล ได้รับรางวัลอันดับที่ ๓ ระดับเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี[อ่าน : 91 ครั้ง]
 • ตัวอย่างโครงการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ทุกชั้นปี ตัวอย่างโครงการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ทุกชั้นปี[อ่าน : 73 ครั้ง]
 • แผนการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ปี 2563 แผนรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563[อ่าน : 158 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ สมรรถนะ พนักงานราชการ รายชื่อผู้ผ่านการสอบ สมรรถนะ[อ่าน : 200 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ[อ่าน : 156 ครั้ง]
 • การแข่งขันหุ่นยนต์ทำภาระกิจพิชิตรางวัลครั้งที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ทำภาระกิจพิชิตรางวัลครั้งที่ 1[อ่าน : 164 ครั้ง]
 • เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)[อ่าน : 201 ครั้ง]
 • การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประเภท หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Automation system Robot ชิงถ้วยพ... การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประเภท หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Automation system Robot ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ลำดับที่ 10 ระดับชาติ[อ่าน : 180 ครั้ง]
 • สนามขับขี่ใหม่ (ช่างยนต์ยุคใหม่มีใบขับขี่) ช่างยนต์ยุคใหม่มีใบขับขี่[อ่าน : 170 ครั้ง]
 • ใบสมัครรอบโคต้าแผนกไฟฟ้ากำลัง พร้อมเอกสารรายละเอียดต่างๆ ใบสมัครรอบโคต้าแผนกไฟฟ้ากำลัง พร้อมเอกสารรายละเอียดต่างๆ[อ่าน : 433 ครั้ง]
 • การแข่งขันระบบควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 ชิงถ้วนพระราชทาน ได้อันดับที่ 11 ระดับประเทศ การแข่งขันระบบควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 ชิงถ้วนพระราชทาน ได้อันดับที่ 11 ระดับประเทศ[อ่าน : 278 ครั้ง]
 • แผนกวิชาการโรงแรมร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภูต้อนรับคณะท่านนายกรัฐมนตรี แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภูต้อนรับคณะท่านนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 22 มีนาคม 2561[อ่าน : 226 ครั้ง]
 • แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา2560 แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา2560[อ่าน : 218 ครั้ง]
 • พิธีมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา2560 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา2560[อ่าน : 185 ครั้ง]
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑[อ่าน : 290 ครั้ง]
 • โครงการศึกษาดูงานระดับ ปวช.ช่างยนต์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่[อ่าน : 388 ครั้ง]
กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
โครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึ...

ศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ณ บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน) [อ่าน : 108 ครั้ง]

ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2561

ศึกษาดูงาน ศูนย์บริการลูกค้าจังหวัดอุดรธานี บริษัท ทีโอที (มหาชน) จำกัด [อ่าน : 278 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหร...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับวิชาชีพบาร์เทนเดอร์และการบริการ ประจำปีการศึกษา2560 [อ่าน : 184 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
อบรมกล้องวงจรปิดแก่ผู้สูงวัยแล...

อบรมกล้องวงจรปิดแก่ผู้สูงวัยและกลุ่มวัยแรงงาน [อ่าน : 195 ครั้ง]

ฝึกอบรมวิชาชีพบูรณาการยกระดับค...

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี [อ่าน : 234 ครั้ง]

แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการ...

โครนเพื่อการศึกษา [อ่าน : 318 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
สมองกลบอกเวลาด้วยเสียงพูด

สมองกลบอกเวลาด้วยเสียงพูด [อ่าน : 216 ครั้ง]

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ [อ่าน : 202 ครั้ง]

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ร...

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประเภท หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Automation system Robot [อ่าน : 171 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
 • การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวงจรนับ ในรายวิชาดิจิตอลเทคนิค การวิจัยในชั้นเรียน[อ่าน : 107 ครั้ง]
 • การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวงจรขยายย่านการวัด ในรายวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี... การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวงจรขยายย่านการวัด ในรายวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอ[อ่าน : 160 ครั้ง]
 • การแก้ปัญหานักเรียนไม่เก็บอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นระเบียบ วิจัยในชั้นเรียนช่างไฟฟ้า 2/2561[อ่าน : 149 ครั้ง]
 • เรื่อง การแก้ไขพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2/1 (ม6) วิชาช่างยนต์ วิชางานไฟฟ้าและอิเ... เรื่อง การแก้ไขพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2/1 (ม6) วิชาช่างยนต์ วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้ปกครอง นายกฤษฎา พลบูรณ์[อ่าน : 354 ครั้ง]
 • การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย วิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ชั้น ปวส. 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิก... การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย วิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ชั้น ปวส. 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์โดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ[อ่าน : 180 ครั้ง]
 • การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย วิชาเขียนวงจรดิจิตอล ชั้น วงจรดิจิตอล. 1 กลุ่ม 1 แผนกช่างอิ... การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย วิชาเขียนวงจรดิจิตอล ชั้น วงจรดิจิตอล. 1 กลุ่ม 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์โดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ[อ่าน : 194 ครั้ง]
 • การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย วิชาเขียนออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ชั้น ปวส. 1 กลุ่ม 1 แผนกช่... การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย วิชาเขียนออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ชั้น ปวส. 1 กลุ่ม 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์โดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ[อ่าน : 157 ครั้ง]
 • การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสร้างแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง5 โวลท์ ในรายวิชาเขียนแบ... การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสร้างแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง5 โวลท์ ในรายวิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น ปวช.1[อ่าน : 199 ครั้ง]
 • การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง5 โวลท์ 9 โวลท์ และ 17 โวล... การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง5 โวลท์ 9 โวลท์ และ 17 โวลท์ ในรายวิชา หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม นักเรียนชั้น ปวช1 [อ่าน : 167 ครั้ง]
 • เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้โวล์ตมิเตอร์ โดยเพื่อนสอนเพื่อน สฟ1 2-60 วิจัยในชั้นเรียนช่างไฟฟ้า 2/2560[อ่าน : 391 ครั้ง]